دستورالعمل ساخت و برپا نمودن اسکلت فلـزی و بتنـی

1- هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی و نصب ستون ها ، تیرها ، تا زمانی که جوشکاری لازم انجام نگردیده و یا حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته نشده اند ، نباید کابل نگهدارنده جرثقیل را از آنها جدا نمود .
2- قبل از نصب تیرآهن برروی تیرآهن دیگر ، تیرآهن زیرین باید صددرصد پیچ ومهره و یاجوشکاری شده باشد .
3- برای بالا بردن تیرهای آهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی، نباید از زنجیر استفاده شود ، بلکه باید کابل های فلزی یا طناب های محکم و مناسب بکاربرده شود . همچنین برای جلوگیری از خمش بیش ازحد کابل فلزی ، باید چوب یا مواد مناسب دیگری در بین تیرآهن و کابل قرارداده شود .
4- تیرها و ستون ها ، باید بلافاصله پس از نصب و جوشکاری و یا پیچ و مهره شدن از نظراطمینان به انجام صحیح و کامل کار ، مورد بازدید قرارگیرند .
5- هنگام بالابردن تیرآهن و سایر اجزاء اسلکت فلزی بوسیله جرثقیل ، باید برای جلوگیری از نوسان شدید آنها و ایجاد حادثه ، بوسیله چند رشته طناب و به طور دستی ، حرکت آنها را کنترل نمود .
6- درمواقع بارندگی شدید یا وزش بادهای سخت و یا درمواردی که به علت ناکافی بودن روشنایی ، احتمال خطرحادثه افزایش می یابد ، باید از ادامه عملیات برپایی اسلکت فلزی جلوگیری بعمل آید .
7- تیرآهن ها و سایر اجزاء اسکلت فلـزی در هنگام نصب نباید آغشته به مـواد لغـزنده باشند .
8- هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی باید از ورود افـراد به داخل منطقه خطرجلوگیری بعمل آید .
9- جوشکاری الکتریکی اسکلت فلزی بوسیله داربست های آویزان که با کابل نگهداری می شوند ، مجاز نمی باشد .
10- کابل های دستگاه های جوشکاری الکتریکـی بایـد دارای پوشش عایـق مطمئن و بـدون زدگی باشند .
11- کلیه اجزاء قالب بتن و همچنین وسایلی از قبیل جک ها ، تیرها ، شمع ها و غیره که برای پایه گذاری ، شمع بنـدی و مهارکردن قالب ها مـورد استفاده قرار می گیرند ، باید واجد استحکام و مقاومت کافی باشند .
12- قالب بتن باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزاء قالب ، مهارها و غیره اطمینان حاصل شود تا درموقع بتن ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری بعمل آید .
13- درموقع برداشتن قالب بتن باید از گرفتن کامل بتن اطمینان حاصل گردد و ا حتیاط های لازم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بعمل آید .
14- درقسمتی که بتن ریخته می شود ، برای جلوگیری از سقوط چرخ دستی یا فرغون به محل بتن ریزی ، باید درکناره آن موانعی تعبیه گردد .
15- هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیرین انجام می شود ، نصب تیرآهن ، انجام کارهای بتنی و غیره درطبقات بالاتر درصورتی مجاز خواهد بود که سقف های مربوطه به طور کامل زده شده باشند .
16- دستگاه بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا درهنگام تمیز کردن دستگاه ، از بکار افتادن اتفاقی آن پیشگیری بعمل آید .
17- عملیات برپا نمودن اسکلت های فلزی و همچنین اجرای سازه های بتنی از قبیل قالب بندی ، آرماتوربندی ، ساخت و ریختن بتن درقالب ها باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود .

/ 1 نظر / 385 بازدید
مهندس سید علی مرتضوی

با سلام با تشکر از مطلب مفیدتان با توجه به نزدیکی فعالیت کاری وبلاگ شما با وبلاگ من خواهشمند است که وبلاگ مرا با نام " ساخت سوله +فروش سوله دست دوم" لینک بفرمایید و سپس در قسمت نظرات وبلاگ من اطلاع بفرمایید تا شما را لینک کنم (لطفا بفرمایید شما را با چه نامی لینک کنم) آدرس وبلاگ http://sooleh.blogsky.com/ با تشکر