دستورالعمل‎هاي ايمني كار با تجهيزات حاوي PCB

دستورالعمل‎هاي ايمني كار با تجهيزات حاوي PCB الف نكات عمومي: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1- نصب علائم خطر آلودگي PCB بر روي تجهيزات حاوي PCB نظير ترانسفورماتورها و خازن‎ها (چه در مدار باشند يا نه) و نيز بر روي بشكه‎هاي حاوي آسكارل.

2- آب‎بندي كامل سيستم (Seal) جهت پيشگيري از نشت آسكارل.

3- جلوگيري از نفوذ آسكارل به آبهاي سطحي و فاضلابروها از طريق نشت آن به محيط با استفاده از مواد جاذب نظير خاك و خاك اره.

4- پيشگيري از تماس آن با دست چشم و ساير اعضاء بدن.

5- استفاده از دستكش يكبار مصرف پلاستيكي.

6- اگر چنانچه آسكارل با پوست تماس پيدا كند فوراً بايستي با آب و صابون شستشو داده و لباسهاي آغشته به آسكارل تعويض گردد.

7- در صورت تماس با چشم فوراً با آب روان شستشو داده و سپس به مراكز چشم‎پزشكي مراجعه گردد.

 

ب- دستورالعمل نگهداري و انبار تجهيزات و ظروف حاوي PCB:

جهت محافظت آسكارل از رطوبت و ساير عوامل محيطي و كاري نظير ضربه و آتش‎سوزي، تجهيزات و ظروف حاوي آسكارل مي‎بايست در محيط‎هاي سرپوشيده و امن (انبار ويژه) نگهداري گردند. انبارهاي ويژه مي‎بايست براي نيروگاهها براساس تعداد بشكه‎ها و تجهيزات حاوي آسكارل و شرايط اقليمي نيروگاهها بررسي و طراحي و اجرا گردد. ولي چنانچه بطور موقت مجبور به نگهداري بشكه‎هاي آسكارل در محوطه روباز باشيم نكات ذيل در نگهداري آنها مي‎بايست مورد توجه قرار گيرد.

1- بشكه‎ها بصورت افقي و روي يك سكو قرار داده شود.

2- جهت جلوگيري از غلطيدن بشكه‎ها از مهار استفاده گردد.

3- پيچ درب بشكه‎ها در بالاترين نقطه قرار گيرد.

4- پيچ درب بشكه‎ها از نظر نشتي كنترل گردد.

5- روي بشكه‎ها با پوشش پلاستيكي يا محافظ ديگر پوشانده شود بطوريكه جريان هوا بتواند بين بشكه‎ها برقرار گردد.

6- بشكه‎هاي خالي آلوده نيز بايستي آببندي شده و تحت شرايط فوق انبار گردد.

ج دستورالعمل جابجائي ظروف و تجهيزات حاوي آسكارل:

1- در هنگام جابجائي ظروف حاوي آسكارل و نيز مواد آلوده به PCB نظير لباسها، كهنه‎هاي تنظيف، مواد جاذب، خاك، خاك اره مي‎بايست از دستكش‎هاي لاستيكي استفاده گردد.

2- جهت جلوگيري از نشتي روي زمين از صفحه پلاستيكي زير كار استفاده گردد.

3- در هنگام جابجائي مايع آسكارل بايستي از عينك‎هاي محافظ و دستكش‎هاي ايمني و پيش‎بند لاستيكي استفاده نمود.

4- در هنگام كار يا ورود به محل ايكه بخار آسكارل وجود دارد اولاً از ماسك تنفسي ضد گاز محافظ شيميائي مجهز به عينت استفاده گردد. ثانياً بهتر است در صورت امكان هواي محوطه نيز توسط پنكه يا هواكش تهويه گردد.

5- از هيچ نوع واشر و يا شيلنگ پلاستيكي در محيطي كه آسكارل موجود است استفاده نشود ترجيحاً شيلنگ فلزي قابل انعطاف و واشر (Viton).

6- بهنگامي كه درصد رطوبت بيش از 65 درصد باشد نبايستي آسكارل را در ترانسفورماتور و نيز ظروف جابجا كرد.

7- ظروف فلزي بكار رفته جهت انتقال آسكارل مي‎بايستي زمين (Ground) باشند و بخاطر قابليت انتقال حرارتي كم و الكتريسيته ساكن زياد آسكارل بهنگام انتقال آن از وسائل تصفيه فيزيكي بمدت يكساعت و بهنگام انتقال از ساير وسائل حداقل بمدت 10 دقيقه نبايستي بدنه ظروف حاوي آسكارل بدون زمين (Ground) باقي بمانند.

8- هيچگاه آسكارل نبايد درون ظروفي كه حاوي مخلوط گازهاي منفجر شونده هستند منتقل شود.

9- مخلوط كردن روغن معدني به آسكارل بيشتر از 2% غيرمجاز و سبب پائين آمدن نقطه اشتعال مي‎گردد.

10- كليه آسكارلهاي ريخته شده و مواد آلوده به آن جمع‎آوري و در بشكه‎ها يا ظروف دربسته ترجيحاً آلومينيومي در محل مشخص (انبار ويژه) نگهداري شود.

 

د- دستورالعمل رفع نشتي و چكه كردن:

1- نشتي يا چكه در بوشينگ‎ها، شيرهاي تخليه يا محل جوش بدنه تانك يا رادياتور غالباً امكان‎پذير بوده كه بايستي در اسرع وقت با رعايت دستورالعمل‎هاي ايمني ذكر شده رفع گردد.

ولي تا زمان مرمت بايد ظرفي در زير محل نشتي قرار داده شود و محل نشتي نيز توسط ماده حلال (تري كلروبنزن يا نفت سفيد) شسته و با خاك اره تميز گردد.

2- در مورد بشكه‎هاي حاوي آسكارل نيز در صورت نشتي مي‎بايست جلو نشتي گرفته شده و يا محتواي آن به بشكه سالم با رعايت موازين ايمني منتقل گردد.

3- جهت جلوگيري از نفوذ آسكارل به محيط زيست و آبهاي سطحي محل آلودگي را با خاك يا خاك اره تميز كرده و خاك اره‎ها و ساير مواد آلوده به PCB مي‎بايست در ظروف در بسته در (انبار ويژه) جهت انهدام يا دفع نهائي در محل‎هاي* مناسب نگهداري گردند.

 

دستورالعمل پيشگيري از آلودگي روغن‎هاي معدني به آسكارل:

1- در نمونه‎گيري و تست‎هاي روغن آسكارل ابزار وسائل زير مي‎بايست مورد استفاده قرار گيرد:

1-1- دستكش‎هاي ساقه بلند لاستيكي

2-1- نمونه‎گيري مخصوص Drum Chiefs

3-1- شيشه‎هاي دهان گشاد 16 اونسي درب‎دار

4-1- عينك دودي يا رنگي محافظ چشم مقاوم در مقابل نفوذ ترشحات مضر.

5-1- كليه ابزار و وسائل مصرفي بغير از نمونه‎برداري آسكارل در كارهاي ديگر نبايستي مصرف گردند.

2- دستگاه فيلتر روغن آسكارل نبايستي براي فيلتراسيون روغن‎هاي معدني ديگر مورد استفاده قرار گيرد.

3- نمونه آسكارل پس از آزمايش مي‎بايست به ظرف دربسته برگردانده و پس از علامت‎گذاري در انبار ويژه آسكارل نگهداري شوند.


*- طبق تعريف IPCS(International Programme on Chemical Safty) محل‎هاي مناسب جهت دفع: محل‎هائي است كه هيچگونه امكان نفوذ آلودگي به آبهاي سطحي و زيرزميني وجود نداشته باشد. اين كار مي‎بايست طبق ضوابط و استانداردهاي ملي و زير نظارت سازمانهاي ذيربط انجام گيرد.

/ 1 نظر / 47 بازدید
عليرضا

سلام دوست عزيز از سايت خوبتون ممنون شكي نيست كه شما هم مثل من جهت توسعه ايمني وبهداشت حرفه اي تلاش مي كني اما چه خوب كه اگه مطلبي را از جايي يا سايت عينا نقل مي كنيم حداقل به رسم امانت داري واخلاق حرفه اي منبع آن راذكر كنيم با تشكر