درد کمر و پشت

درد کمر و پشت :

دارندگان مشاغل کم تحرک در معرض خطر بيشتري هستند !

مطالعه و تحقيق در مورد دردهاي ستون فقرات ، در ناحيه گردن و پشت و کمر ، علل مختلفي را نام مي برد که در صورت عدم توجه ، خطر بيماري ناراحتيهاي مختلف آن را باعث مي گردد .

عوامل ياد شده به شرح زير مي باشد :

1- نوع شغل و نحوۀ انجام آن

2- طرز نشستن

3- تحرک

4- اضافه وزن

5- دموگرافيک (جنس و سن)

6- تنش کشش عضلاني

7- حرکتهاي حساب نشده ناگهاني

8- بلند کردن اشياء سنگين

9- فشارهاي رواني و عصبي

در بين علل ذکر شده فاکتور شغل يکي از موثرترين عوامل بشمار مي آيد . دارندگان کارهاي کم تحرک و بخصوص اشخاصي که کار روزانه را بايستي فقط به صورت نشسته انجام دهند مانند رانندگان وسايط نقليه عمومي اتوبوس ، ميني بوس ، تاکسي ، لکوموتيورانان کارگراني که در کنار خط توليد به صورت مداوم کار مي کنند کارکنان دفتري و اداري مانند ماشين نويسها ، حسابداران ، پستهايي که تحرک کمتري دارند و يا کساني که به صورت مستمر در طول مدت کار ايستاده انجام وظيفه مي نمايند در معرض خطر بيشتري قرار دارند .

دومين فاکتور موثر طرز قرار گرفتن و نشستن براي انجام کار است اين مسئله در درجه اول بستگي به نوع و فرم صندلي دارد که انسان روي آن قرار مي گيرد و سپس به نحوهن و شيوه نشستن روي آن .

سومين فاکتور موثر تحرک و حرکات بدني ست ، تحقيقات نشان مي دهد که کساني که روزانه نيم ساعت تمرينات بدني نموده و يا يکساعت راه پيمايي مي نمايند از سلامت بيشتري برخوردار هستند و خود را به نحوي در مقابل بيماري هاي ستون فقرات بيمه مي نمايند .

چهارمين فاکتور، افزايش وزن و چاقي مي باشد که فشار زيادي روي ستون فقرات آورده سبب تنشهاي مختلفي روي آن مي شود . بررسي فاکتور دموگرافيک (جنسيت و سن ) مشخص نموده است که آيا بيماران مبتلا به بيماريهاي ستون فقرات در مردان بيشتر از زنان است . بيشترين طيف مبتلايان گروه سني 25-50 سال قرار دارد و اين امر در سنين 30-40 سالگي به اوج خود مي رسد .

و بالاخره حرکتهاي ناگهاني يا بدون توجه در بلند کردن اشياء سنگين ، تنشهاي دائمي عضلاني در مورد کساني که به طور دائم با دستگاههاي مولد ارتعاش مانند مترهاي برقي و غيره کار مي کنند .

عوامل عصبي - رواني مانند ساير عوامل ذکر شده مي تواند تاثير شگرفي داشته و با افزايش فشارهاي عصبي ناراحتي ها به صورت مختلف ظاهر گردد که رفع آن موثرترين بازدارنده و کنترل کننده بيماري به شمار مي آيد .

عواملي مانند شرايط وساعت کار ، نوع کار ، طرز رفتار مسئولين و همکاران ، ارجعيت شغلي و عوام مخرب ديگري مانند سرو صدا ، ترافيک ، دوري و خستگي راه ، آلودگي هوا از فاکتورهايي هستند که ناخودآگاه سبب فشارهاي عصبي و رواني مي شوند .

/ 0 نظر / 28 بازدید