ایمنی حفاری

می دانید یک متر مکعب خاک تقریبا 1700 کیلو گرم وزن دارد . آیا یک انسان زنده تحمل این همه وزن را دارد؟ مطمئناً نه،هیچ گودالویا کانالی نیست که از خطر ریزش مصون باشد ، همه کانال ها کم وبیش مخاطرات ریزش را دارند. لطفاً نکات زیر را بخوانید و آنرا را بخاطر بسپارید.

در عملیات حفاری دو نوع سانحه وجود دارد :

 1.      ریزش خاک بر روی کسانی که در محل حفاری شده مشغول کارند .

2.      سقوط اجسام و متریال به درون کانال وسوانحی که از طریق افراد ،ماشین آلات ویا موادی که در حفاری استفاده میشوند ،پدید می آیند.

 معمولاً حوادث در حفر گودال بدین خاطر است که شخص یا اشخاصی کار خود را به درستی انجام نداده اند.

«همه سوانح قابل پیش گیری هستند البته با عملکرد صحیح وبه موقع

 نکات زیر نمونه هایی از عملکرد هایی است که می تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند .

1.      گودالها را بدون حفاظ رها نکنید. کلیه محلهای خاک برداری شده که کسی در آنها کار نمی کند را با نوار خطر زرد رنگ مهار کرده وراه بند بگذارید وبرای شب از علائم نوری استفاده کنید.

2.      در صورتیکه قرار است در محل حفاری ، لوله های جابجایی مواد گذارده شود این لوله ها را به فاصله حداقل 1متر از لبه کانال قرار داده و با قرار دادن گوه در دو طرف آنها از حرکت احتمالی آنها جلوگیری نمائید.

3.      در کانال های حفر شده با عمق بیش از120 سانتی متر باید تمام دیوارهای خاکبرداری شده تخته کوبی شوند .تخته ها مجاور یکدیگر و پائین تر از کف قرار داده شوند . با این کار خطر ریزش از بین می رود .

4.      تخته ها به وسیله جکهایی که به طور افقی و در فواصل مساوی کار گذارده می شود مهار شود.

5.      در تمام سطوح تخته ها ، از گوه استفاده شود .

6.      تمام افرادی که در گودال های عمیق تر از120 سانتی متر کار می نمایند ،باید از کلاه ایمنی استفاده کنند . تخته کوبی افراد را در مقابل اشیایی که از بالا می افتد محافظت نخواهد کرد .

7.      داربست ها در داخل محل خاک برداری شده باید کامل ومحکم باشند. کسانی که روی داربستهای ناقص کارمی کنند نه فقط برای خود بلکه برای سایر کارکنانی که زیر داربست  مشغول کارند ایجاد خطر می نمایند .

8.      محلهایی را که هنوز تخته کوبی نشده با نصب تابلوی اعلام خطر مشخص کنید تا کسی از منطقه امن فراتر نرود .

9.      برای بیرون آمدن از گودال ها به تخته ها و دیواره کانال آویزان نشوید بهتر است از یک نردبان مناسب استفاده کنید .نباید نردبان را فقط به تخته کوبی تکیه داد بلکه لازم است از بالا به میخی که در زمین کوبیده شده است ،محکم ببندید. در حین بالا آمدن از نردبان پله ها را دو تا یکی نکنید .

10.  برای کسانی که در پایین کار می کنندخاک و اشیایی که در لبه گودال قرار دارند مانند موادمنفجره هستند و بسیار خطرناک می باشد . خاک وسایر مواد حفاری شده باید حداقل به فاصله 60 سانتیمتر دور تر از لبه ریخته شودو شیب مواد انباشته شده طوری باشد که امکان ریزش مجدد به داخل کانال را نداشته باشد.

11.  ارتعاش یا وارد شدن فشار زیاد به نزدیک لبه دیوار خاک برداری شده به احتمال زیاد موجب ریزش می شود. 

12.  در موقع خاکریزی به درون گودالها حتما مانعی تهیه و با فاصله مناسب از لبه کانال محکم به جایی ببندید تا از سقوط کامیون یا دمپر به داخل گودال جلوگیری شود.

13.  پریدن از عرض کانالها سرانجام خوبی ندارد ، بهتر است کانالهایی که در مسیر عابرین حفر می گردد ،به وسایلی که دارای استحکام کافی برای عبور افراد هستند ، مجهز باشد و همچنین طرفین آن نرده حفاظتی نصب شده باشد.

 مقررات ایمنی در حفر کانال:

با توجه به نکات ذکر شده ،در حفر کانال مقررات زیر می بایست در تمام نقاط سایت توسط کلیه پیمانکاران اجراءگردد و ناظرین کارفرما نیز بر حسن اجرای این مقررات نظارت دقیق داشته باشند:

þ     قبل از شروع به حفر زمین و سایر عملیاتی که باعث بر هم خوردن خاک می شود ، مسئول انجام کار باید پروانه کار که به امضای کارفرما نیز رسیده باشد را اخذ نموده باشد .

þ      نظر بهCOMPACT بودن خاک منطقه بهترین و ایمن ترین نحوه حفر کانال V شکل می باشد .لذا کلیه کانالهایی که در منطقه حفر می گردد باید به روش فوق حفر شوند .

þ     در شرایطی که در محوطه اطراف محل کانال عملیات شمع کوبی صورت میگیرد، به هیچ وجه نباید افراد در داخل کانال  به فعالیت بپردازند.

þ     اطراف محل خاک برداری شده با علائم هشدار دهنده نظیر نوار خطر شبرنگ محصور و مشخص گردد.

þ     در زمانیکه نفرات در داخل گودال و کانال در حال انجام کار هستند حتما باید سرپرست انجام کار در محل حاضر باشد.

þ     کارگران جهت عبور از عرض کانال به هیچ وجه نباید از روی کانال بپرند، بلکه به این منظور باید تخته هایی بصورت عرضی در روی کانال قرار داده شود و به نردههای محافظ جهت جلوگیری از سقوط افراد مجهز گردد.

þ     در صورت حفر کانال به روشVERTICAL اگر عمق کانال بیشتراز 120 سانتی متر باشد،حتماًدیواره کانال  باید تخته کوبی شده و در فواصل مساوی بوسیله جک های افقی محافظت گردد.

þ     

/ 2 نظر / 199 بازدید
جواد شیرازی

سلام متشکرم از علاقه شما به مباحث ایمنی لطفا تجربیات کارگران را بیشتر یادآور کنید. چون کارگران درگیر کار هستند و با خطرات دست و ژنجه نرم می کنند و بهتر می توانند آنها را بشناسند

محمود

سلام آقا علیرضای عزیز ممنون از مطلب حفاری ای که گذاشتید خدا خیرت بده