دستورالعمل عمومی آماده سازی برای ایجاد داربست

قبل از انجام عملیات لازم است آن دسته از تجهیزاتی که متحرک و یا کاربرد روی آنها خطر آفرین است در حالت ایمنی قرار گیرد . این عمل شامل کلیه تجهیزاتی می شود که دارای موتور الکتریکی، مکانیکی و سیستمهای پنوماتیک یا هیدرولیک و غیره می باشند. بنابراین اولین اقدام تعیین موقعیت ماشین و امینی کردن آن مطابق دستورالعمل های موجود می باشد . پس از انجام ایمن سازی محیط کاری تحت بررسی قرار گرفته آماده سازی هائی نظیربرآورد دستورالعمل ایمن سازی محیط عبارتند از :

1- حذف عوامل آلاینده نظیر روان کارها توسط آب گرم یا خاک اره از محیط اطراف ماشین

2- در صورت وجود مواد شیمیایی نیز حذف موادهای خطرناک الزامیست

3- در هنگام کار متناسب با عوامل زیان آور محیط لازم است ،وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود..

4- در صورتیکه محل کار شنی یا نرم است تخته یا کفشک را فراموش نکنید .

5- در صورتیکه کار در ارتفاع قرار دارددقت بیشتری را می طلبد، مواظب خود باشید.

6- محل کار و محدوده فعالیت را توسط نوارهای هشدار دهنده آماده نمائید تا افراد دیگر وارد محوطه کار نشوند.

7- قبل از شروع کار بکار کلیه لوازم حفاظت فردی را کنترل و بند کفش و کلاه ایمنی را محکم کنید.

8- قرقره، قلاب و طناب انتقال تجهیزات را در نقطه ای نصب کنید که افراد از کنار آن عبور نمی کنند .


دستورالعمل پیاده کردن داربست:

1-برای باز کردن داربست از بالاترین نقطه یعنی جائیکه کار پایان یافته صورت می گیرد.

2-هنگام باز کردن آرامش خود را حفظ کنید.

3-هنگام انتقال لوله و اتصالات به همان روشی عمل کنید که شروع نموده اید.

4-از پرتاب کردن ابزار داربست جداً خودداری نمائید.

5-در طول پیاده کردن کمربند ایمنی خود را کنترل نمائید.

6-در صورت نیاز اتصالات داربست را توسط ظرف مخصوص به پایین منتقل نمائید.

7-هر چند وقت یکبار طناب و قرقره قلاب را کنترل کنید.

8-در صورتیکه در نزدیکی محل کار برق فشار قوی وجود دارد فاصله را رعایت کنید.

9-مهار یا لنگر را از بالا به پایین باز کنید.

10-هنگام انتقال تجهیزات به پایین به گذرگاههای عابرین نوجه کنید.

11-معمولا شب یا نیمه شب با توجه به نور کافی بهترین موقع باز کردن داربست در اماکن عمومی می باشد .

12-کلیه ابزار آلات و تخته ها را جداگانه به انبار منتقل کنید.
13- تخته ها را در مجاورت دستگاه حرارتی یا جریان برق قرار ندهید
14- از روشن کردن آتش در نزدیکی انبار و یا داخل آن خودداری نمایید.

دستورالعملهای ایمنی در داربست

همانطوریکه قبلاً گفته شد ایجاد داربست های فلزی بمنظور دستیابی افراد به یک محیط ایمن جهت انجام کار صورت می گیرد که تأمین کننده نیازهای روحی روانی افراد در ارتفاعات و پرتگاههای خطرناک بوده و به آنان اطمینان خاطر فراوانی جهت انجام کار خواهد داد . بنابراین رعایت قوانین ایمنی در این حرفه بمراتب شدید تر از سایر حرفه ها بایستی صورت گیرد و کلیه افرادی که مسئولیت اجرای داربست های فلزی را بعهده دارند بایستی بیش از همه اقشار با ایمنی و قوانین آن آشنا شوند و در نتیجه تخصص خود نیز مهارت کافی داشته باشند و از سالم ترین افراد از نظر جسمی و روانی انتخاب شوند تا از عهده انجام کار در ارتفاع به خوبی بر آیند. برای آشنائی بیشتر کلیه افرادیکه به هر طریق ممکن با این شغل حساس درگیر هستند مطالبی به شرح زیر و بصورت خلاصه درج گردیده که بکار بستن آنها لازم و ضروری می باشد.

1- قبل از اقدام به نصب هر نوع داربست بررسی و مطالعه کلیه جوانب محدوده عملیات از هر نظر الزامیست .

2- ایمنی کردن محیط کار از قبیل قطع جریان برق_ توقف ماشین آلات یا نصب کارت ایمنی روی تجهیز.

3- تبادل نظر با مشتری یا متقاضی برای آشنائی با فعالیتی که برای آن داربست نیاز است.

4- انتخاب ابزار و وسایل سالم با توجه به نیاز تجهیزات هر داربست و انتقال آن به محل کار و به اندازه کافی.

5- حمل لوله _ اتصالات و سایر تجهیزات توسط کامیون مخصوص که دارای حداقل

20/6 متر طول محل بارگیری دارد .

6- نصب نوارهای هشداردهنده پیرامون محدوده عملیاتی و الصاق تابلوهای مخصوص داربست .

7- بررسی سطوحی که پایه داربست روی آن نصب خواهد شد و در صورت نرم یا شنی بودن آن از تخته های استاندارد در زیر کفشک استفاده شود . در سطوحی که بتونی یا موزائیک وجود دارد کفشک کافیست .

8- در سط.حی که چوبست از قطعات چوبی یا صفحات فلزی و در سطوح کاشی یا سرامیک از لاستیک و تخته استفاده گردد

9- استفاده از تراز_ شاقول برای گونیا ساختن بنای داربست .

10- فاصله اولین کلاف از سطح زمین یا کفشک حداقل 30 سانتی متر و در گذرگاههای عابرین 70/2 متر

11- فواصل بین پایه ها از یکدیگر در طول و عمق داربست به نوع آن بستگی دارد و از 10/1 تا 90/1 متر متغیر است

15- اختلاف ارتفاع طبقات از یکدیگر (فاصله هر کلاف) مطابق استاندارد m 80/1 = H

16- جهت بالا رفتن ساختن پله های مخصوص با استفاده از لوله های 80 سانتی متری و رعایت فاصله 30 سانتی متری برای هر پله

17- برای ادامه ارتفاع داربست در هر طبقه از تخته های استاندارد به ابعاد 4 سانتی متر ضخامت و 25 سانتی متر عرض و در طول های از 1 متر تا حداکثر 4 متر از نوع محکمترین و سالمترین چوب ها استفاده شود.

18- تخته ها با توجه به نوع داربست حتماً روی لوله افقی بالائی قرار گیرد زیرا مقاومت در این نقاط 2 برابر است

19- فاصله دو سر تخته از تکیه گاه یا نشیمن (لوله های عمقی یا افقی نباید کمتر از 20 سانتی متر به طرف بیرون باشد)

20- در صورت استفاده مداوم از تخته ها آن ها را توسط بست یا لوله به داربست محکم کنید (خطر واژگون شدن تخته)

21- از بکار بردن میخ بمنظور تحکیم تخته های سطح کا جداً خودداری نمائید

22- جهت جلوگیری از انحراف یا سقوط داربست از لوله هایی که به صورت ضربدری روی داربست نصب می شوند استفاده کنید زیرا این لوله ها که بادگیر نامیده می شوند مقاومت داربست را زیاد خواهند کرد .

23- از انبار نمودن لوله _ بست و سایر قطعات اضافی روی سطوح کاری بدون حفاظ خودداری نمائید .

24- پس از ایجاد سطح کار مناسب نسبت به ایجاد حفاظ ایمنی (حفاظ کمر و پا) با ارتفاع 110 سانتی متر از سطح کار اقدام نمائید .

25- در داربست های عریض یا مرتفع در هر 30 متر مربع از سطح اقدام به مهار داربست به تکیه گاه نمائید (داربست سبک)

26- در داربست های سنگین در هر 15 متر مربع داربست توسط مهاربند یا لنگر به دیواره یا ستون مرتبط خواهد شد

27- در محل هائیکه آلوده به روغن _ گیریس و چربی می باشند از خاک اره جهت جلوگیری از لیز خوردن استفاده نمائید .

28- هرگز از تخته های آلوده به روغن استفاده نکنید خصوصاً در طبقات مرنفع .

29- جهت انتقال لوله به ارتفاع از بست فلزی که به یکسر لوله متصل شده با استفاده از طناب، قرقره استفاده کنید.

30- سایر اتصال دهنده ها را توسط ظروف مخصوص و با استفاده از قرقره قلاب و طناب به بالا منتقل نمائید.

31- از شوخی کردن با افراد دیگر در هنگام کار واقعاً پرهیز کنید.

32- فقط از آچار 22×21 دو سر رینگ (کروم وانادیم)استاندارد استفاده کنید.

33- در صورتیکه داربست در معابر عمومی قرار دارد از توری های حفاظتی در سر تا سر آن استفاده نمائید.

34- برای ادامه پله در داربست از فاصله 8/2 متری از پله های حفاظ دار استفاده شود .

35- در داربست های گذرگاهی نصب حفاظ کمر و پا (هندریل) الزامیست .

36- مهره های پیچ بست فلزی را تا حد مجاز سفت کنیدkg/cm 600 یا نیروی بازوی کارگر

37- از هر نوع آچار دیگر یا اهرم برای سفت کردن مهره ها خودداری نمائید.

38- رها کردن داربست های فلزی بصورت نیمه کاره خطر آفرین خواهد بود.

39- هنگام پیاده نمودن داربست قطعات باز شده را از ارتفاع پرتاب نکنید.

40- کلیه قطعات باز شده داربست توسط طناب و قرقره قلاب به پائینی منتقل شوند.

41- باز کردن داربست از بالا ترین نقطه جائی که کار پایان گرفته صورت می گیرد. باز کردن از پائین خطر مرگ به همراه دارد.

42- هنگام نصب داربست در مجاورت کابل های بق فشار قوی رعایت 6 متر فاصله از هر طرف الزامیست.

43- استفاده از طناب نجات و و بستن قلاب کمر بند ایمنی به آن در هنگام نصب یا پیاده کردن داربست الزامیست . این طناب دارای طولی برابر 20 متر است که در موازات سطوح داربست به ستون یا تکیه گاه هائی محکم شده شخص به راحتی می تواند با انداختن قلاب کمربند ایمنی پیرامون طناب مسیری برابر طول طناب را در روی داربست بصورت خطی تردد نماید.


/ 0 نظر / 49 بازدید