داربست

داربست چیست ؟
تجهیزاتی موقتی از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن و آسان به محلهای کار بالاتر از 2 متر از آنها استفاده میشود .
اجزای داربست :
صفحاتی از جنس چوب /فلز که داربست روی آن قرار میگیرد base plate ,sole plate
لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار میگیرد pole ,standard
تخته هایی که در داربست مورد استفاده قرار میگیرندplank
محل کار یا سکوی کارplatform
ledger
transom
انواع بستهاcoupler
اتصال بین دو لولهsleeve
حفاظهاguards
تابلوی اعلام وضعیت ایمن یا نا ایمن بودن داربستscafftag
قرنیز toe-board
نردبان ladder
مهار brace
البته اجزای اصلی و عمده موارد فوق هستند اجزای کم کاربرد دیگر را هم توضیح می دهم
ازموارد مهم در داربست بندی اینست که داربست بایستی توسط فرد ماهر ومجرب برپا و مرتب بازدید شود .از لوازم وتجهیزات مناسب برای کار استفاده شود .در نگهداری از بستها ،لوله ها ،رابط ها و...دقت کافی مبذول شود .هیچ قطعه از داربست نباید از بالا به پایین پرتاب شود .تمامی بستها،گیر ه ها برای دوام بیشتر بهتر است در یک ظرف محتوی روغن وگازوییل نگهداری شوند .از بکار بردن قطعات معیوب ،شکسته وخم شده بشدت پرهیز شود .در هنگام کار بایستی داربست بند از آچار مناسب رینگی برای کار استفاده نماید .
لوازم حفاظت فردی :شامل ،کفش ایمنی ،کلاه ،دستکش ،لباس کار راحت (نه گشاد ونه تنگ)کمربند ایمنی safety harness چانه بند
قبل از شورع کار تمامی افرادی که با داربست کار میکنند (داربست بند و ...)باید در کلاسهای آموزشی شرکت نمایند وپس از گذراندن کلاس و قبولی در آزمون تئوری وعملی مجاز هستند که کار خود را شروع نمایند.برای افراد داربست بند کارت مخصوص صادر می شود که نشان میدهد این افراد دوره مربوطه را گذرانده وبا رعایت کامل ایمنی مجاز بکار هستند .از بکار گیری افرادی که از ارتفاع میترسند وتجربه و دانش کافی را ندارند خودداری کنید

Scafftag
برای این که کاربر بداند که داربست از لحاظ ایمنی مورد تایید است یا خیر از scafftag استفاده میکنند که در دو نوع قرمز وسبز رنگ می باشد . جنس آن در مقابل گرما ،نور آفتاب ،رطوبت وباران مقاوم است وتوسط ماژیک های مخصوصی روی آن نوشته می شود
Green scafftag داربست از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار میگیرد و اگر مشکلی نداشته باشد توسط ناظر داربست بندی به داربست آویزان می شود (در محل ورود افراد به داربست وباید کاملا مشخص باشد )
Red scafftag اگر داربست از لحاظ ایمنی مورد تایید نباشد این تگ نصب میشود .کار کردن روی داربستی که red tag دارد مجاز نیست.بهتر است ابتدای محل ورود داربستی که تگ قرمز دارد با نوار خطر بسته شود .
برای انجام پیشنهادو بازرسی و ثبت نکات مهم ایمنی و ثبت نواقص و تاریخ بازدیداز قسمت پشت green tag استفاده میکنند که به رنگ زرد می باشد.
بعد شرایط بد جوی (باران ،برف ،طوفان و هرگونه تغییرات در ساختمان داربست بازرسی از تمام اجزای داربست انجام میشود و تگ مناسب آن نصب میشود .)

فونداسیون داربست
• زمین زیر داربست باید مقاومت کافی داشته باشد وخاک آن نیز COMPACT شده باشد
• از BASE&SOLE PLATE برای زیر استاندارد ها استفاده شود .
• موقعی که از sole plate برای زیر داربست استفاده میشود منطقه زیر هر کدام از استانداردها باید حدقل 1000 سانتیمتر مربع با حداقل قطر 220 میلیمتر باشد واگرا ز الوار به منظور sole plate استفاده میشود نباید قطر آن از 35 میلیمتر کمتر باشد .
• در زمینهای نرم منطقه sole plate نباید از 1700 سانتی متر کمتر بوده وبرای sole plate های خاص این منطقه به 3400 سانتی متر مربع میرسد

ابعادsoleplate
1. در زمین های سفت وسخت 500*225*35 میلیمتر
2. در زمین های نرم 765*225*35 میلیمتر
3. ابعاداستاندارد 1055*225*35 میلیمتر
• زیر sole plate نباید از بلوک ،الوار شکسته ، بشکه استفاده کرد
• در زمین های شیبدار بایدبه صورت پله ای زمین کنده شده و base &sole plate بکار رود.
• Base plate باید زیر تمام استاندارد ها گذاشته شود
• Sole plate باید زیر تمام base plate ها گذاشته شود مگر سطح آهنی وبتنی سفت باشد .

اتصالات بین لو له ها:
برای اتصال دو لو له در کنار یکدیگر از sleeve coupler استفاده میشود که حتما باید دارای مغزی داخل بوده و توسط پیچ و مهره کاملا سفت شود
Ledger ها نباید بیش از 50 میلیمتر از کوپلر بیرون زدگی داشته باشند.
فاصله عمودی بین دو ledger 2 متر است
برای اتصال دو ledger از sleeve coupler استفاده میشود .از joint pin نباید استفاده نمود.
نکته :بستهای بازاویه قائم برای تحمل بار مناسب هستند وبستهای گردان برای تحمل بار مناسب نیستند
قرنیز toe –board
برای جلوگیری از سقوط اشیا واجسام در لبه platform نصب میشود که حداقل ارتفاع آن 150 mm می باشد.
نکته :
حداکثر بیرون زدگی تخته کار 150mm و حداقل آن 50 mm می باشد.
نردبان
1. حداکثر فاصله عمودی نردبان 9 متر است .
2. انتهای نردبان از سطح کار باید 1 متر بالاتر باشد.
3. نردبان از پایین وبالا کاملا بسته و محکم شده باشد تا سر نخورد .
4. زاویه مناسب برای نردبان 75 درجه می باشد .
5. نردبانهای بلند باید در قسمت وسط توسط مهار محکم شوند .(نردبان تاب نیاورد )
6. نردبان آلومینیومی ونردبان چوبی بایستی سالم باشند .

نکته:لوله ، الوار وتخته ها نباید رنگ شوند فقط میتوان از روکش گالوانیزه یا آستر روی استفاده نمود
کد گذاری:
تمامی متعلقات و اجزای داربست و مصالح خریداری شده برای نصب داربست باید کد رنگ داشته باشند که در صورت رویت هرگونه عیب به راحتی قابل شناسایی باشند این گونه موارد نباید استفاده شده و باید از سایت خارج گردند .
مشخصات چوبها :
1. گره های روی چوب در مجموع نباید بیشتر از 150 میلیمتر باشند
2. پهنای گره ها در یک طرف نباید از 75 میلیمتر تجاوز نماید
3. فاصله بین گروهی از گر ه ها،150 میلیمتر می باشد
4. تخته چوب های استاندارد دارای5/22 میلیمتر پهنا و38 میلیمتر ضخامت هستند
5. گره های لبه داربست نباید از 50 میلیمتر تجاوز نمایند .
6. تخته هایی که شکستگی وشکاف داند نباید مورد استفاده قرار گیرند .
7. بریدگی ،سوختگی،آلودگی به روغن وگازوییل ومیخ نباید در تخته باشد .
8. تخته ها نباید رنگ شوند.
9. تخته ها باید به صورت مربع مستطیل بریده شوند وسر آنها با تسمه فلزی بسته شده باشد.
انبار کردن اجزای داربست :
1. لوله ها به صورت طولی انبار شوند .
2. بستها بر اساس نوع تفکیک وجداسازی شوند .
3. تخته ها نباید بیشتر از 20 عدد روی هم چیده شوند .
4. اجزای داربست نباید در هنگام نگهداری موقت مسیر جاد ها را ببندند
5. تعداد ونوع ملحقات داربست در دفتری ثبت ونگهداری شود .
مسئولیتها:
سوپروایزرها:
سوپروایزر داربست بندی وظایف زیرین رااجرا خواهد کرد :
1. مطمئن شودکه به اندازه کافی وسایل ومتریال آماده شده وپیشرفت کار را سرعت بخشد
2. بکار گیری و آموزش داربست بند ها
3. آشنا کردن پیمانکاران با روشها ودستورالعملهای اجرایی و گوشزد کردن مسئولیتها
4. همکاری وهماهنگی بین پیمانکاران در رابطه با مسائل داربست بندی
5. راه اندازی سیستم scafftag
6. ایجاد سیستم مدون در رابطه با تاریخ نصب ،بازرسی ،مجوز های لازم و ...
نکات مهم :
1. مطمئن شوید که اسکافولد توسط افراد ماهر بسته شده است
2. از متریال آسیب دیده وصدمه دیده استفاده نکند
3. پرمیت نصب اسکافولد صادر شده باشد
4. کار بدون مشورت با سوپروایزر اسکافولد انجام نشود .
5. زمین مقاومت وتحمل کافی برای نصب اسکافولد را داشته باشد.
6. base &sole plate پیش بینی شد ه یا خیر ؟
7. sole plate هادارای ابعاد کافی ومناسب هستند یا خیر؟
8. استاندارد ها با فاصله مناسب و قائم هستند یا خیر؟
9. ledger ها فاصله مناسب را دارند یا خیر ؟
10. bracing درفاصله و تعداد مناسب است یا خیر ؟
11. bracing با بستهای مناسب بسته شده اند یا خیر ؟
12. آیا لجر ها واستاندارد ها خوب به همدیگر بسته شده اند یا خیر ؟
13. اسکافولد ثبات وایمنی لازم را دارد یا خیر؟
14. بستها مناسب کار هستند یا خیر ؟
15. بین الوار ها فاصله وشکاف وجود دارد یا خیر ؟
16. محل اتصال بستها محکم می باشد یاخیر؟
17. آیا انتهای آزاد تخته ها بیشتر از 15 سانتی متر است یا خیر ؟
18. پهنای سکوها مناسب است یا خیر(حداقل 3 تخته )؟
19. گارد ریلها در فاصله مناسب 91 سانتیمتر و مید ریل در فاصله 47 سانتی متر نصب شده یا خیر ؟(تقریبا محدوده کمر وزانو پا)
20. قرنیز تعبیه شده یا خیر ؟
21. پیش بینی های لازم جهت سقوط ابزار ووسایل انجام شده یا خیر ؟
22. نردبانها سالم هستند کجی یا شکستگی ندارند ؟
23. آیا طول نردبان به اندازه کافی بلند می باشد و دستگیره ایمن دارند ؟
24. آیا انتهای نردبان خوب محکم شده تا سر نخورد؟
25. آیا پایه نردبان توسط گوه یا چیز دیگر محکم شده است؟
26. الوار ها روی پله هستند یا خیر ؟
27. آیا نردبانهای چوبی رنگ شده اند ؟
28. آیا سایر کارگران از برپایی داربست اطلاع دارند یا خیر؟

هنگام پیاده کردن و بعد از پیاده کردن داربست:
• لوله ها وبستهای داربست روی زمین پرت نشوند
• بعد از استفاده بایستی تمامی بستها لوله ها واجزا بررسی شوند
• لو له ها وبستهای معیوب کنار گذاشته شوند
• فیتینگها وبستها روغن کاری وسرویس شوند
• نردبانها از نظر آسیب احتمالی بررسی شوند
ونکات دیگر که توسط ناظر ارشد داربست بندی بررسی میشود .
• اسکافولد هر هفته توسط ناظر اسکافولد بررسی شود ونتیجه آن در دفتر ثبت شود
• سکوی کار بایستی همیشه باز و خلوت باشد
• حداقل پهنای راه عبوری سکوی کار برای 5 الوار 432 میلیمتر است
• حداقل پهنای راه عبوری سکوی کار برای 6 الوار حداقل 635 میلیمتر است
• هرگونه اعمال تغییرات در ساختمان داربست بدون اطلاع داربست بند ممنوع است
• داربست فقط برای کاری که تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد نه کار دیگر !!!
• هر نوع حادثه وآسیب به ساختمان داربست نظیر ریزش ،کج شدگی ،برخورد ماشین ،کنده شدن کانال زیر پایه های داربست و ..به داربست بند اطلاع داده شود .
بازرسی از داربست
1. قبلا از نصب داربست
2. هفته ای یکبار
3. بعد از شرایط نامناسب جوی نظیر باد شدید
4. بعد از صدمات وارده به داربست نظیر تصادف خودرو و..بعد از انجام تعمیرات واصلاحات
سیستم scafftag در این موقع بکار میرود
redtag:داربست برای کار نا ایمن است .از داربست استفاده نکنید
green tag :داربست برای کار ایمن است.از داربست می توانید استفاده کنید.

 

/ 0 نظر / 93 بازدید