استاندارد ساخت ديگهای بخار

استاندارد ساخت ديگهای بخار

از لحاظ استاندارد ساخت ديگهای بخار شامل بخشهای ذيل می باشد :

1- کلياتی در خصوص شکل و نوع ديگها.

2- مواد اوليه مورد استفاده در ساختمان ديگها.

3- اصول طراحی و محاسبات در ساختمان ديگها.

4- عمليات حين ساختن به غير از جوشکاری در ديگها.

5- مهارت و ساختن در جوشکاری ديگها.

6- بازرسی و آزمايش های فشار در ديگها.

آزمايش های غير مخرب :

اين آزمايش در طول ساختن به عنوان جزيی از سلسله عمليات کنترل مرغوبيت توسط سازنده مورد استفاده قرار می گيرد. بدين منظور آزمايش غير مخرب به عنوان پرتونگاری آزمايش مايع نفوذ می باشد. روش و مراحل آزمايش امواج صوتی و تغيير نتايج آن بايد بين سازنده و مرجع معتبر بازرسی يا قانونی مورد توافق قرار گيرد. آزمايش مخرب جوش لوله به صفحه، لوله و ميله مقاوم به صفحه الزامی نيست و آزمايش مخرب ممکن است قبل از عمليات حرارت پس از جوشکاری انجام گيرد. بررسی ها غير مخرب، کنترل کيفيت قطعاتی که بوسيله فرآيندهای ريخته گيری، آهنگری، جوشکاری، فورج و غيره توليد می شوند و به دو صورت انجام می گيرد:

الف) مخرب (DISTRACTIVE)                        ب) غير مخرب (NOM- DISTRACTIVE)

مقايسه بررسی های مخرب و غير مخرب :

1) آزمايش های غير مخرب مستقيماً روی 100 درصد از قطعات توليدی می تواند انجام گيرد، ولی در                آزمايش های مخرب تعدادی از قطعات قابل کنترل هستند.

2) آزمايش های NDT را هنگام سرويس دادن قطعه می توان انجام داد.

3) آزمايش های NDT را بطور مکرر می توان روی يک قطعه انجام داد.

4) مقدمات ماشين کاری برای NDT لازم نيست.

5) مخارج و نيروی انسانی برای NDT حداقل است.

6) وسايل NDT قابل حمل و نقل هستند.

فاکتورهايی که بايد قبل از بکار بردن NDT در نظر داشت :

الف) ماده و خصو صيات مواد؛ که خود شامل، مغناطيسی يا غيرمغناطيسی بودن قطعه، پوشش دادن قطعه، ترکيب شيميايی و تاريخچه بهره برداری قطعه می باشد.

ب) روش توليد و نوع عمليات متالوژيکی که روی قطعه انجام شده؛ مانند ريخته گيری، فورج، نورد، ماشين کاری، آهنگری و متالوژی پودر.

پ) شکل قطعه؛ که بايستی به ضخامت، ابعاد و کيفيت سطح(زبری يا نرمی) توجه نمود.

ت) عيوبی که احتمال دارد در قطعه موجود باشد؛ مانند عيوب سطحی و زير سطحی، انواع عيوب ديگر، اندازه عيوب، موقعيت عيوب، مضر بودن.

ث) چگونه و کجا اين عيوب پيدا شده اند؛ مانند در هنگام تهيه مواد اوليه، در هنگام توليد و در هنگام سرويس.

فوائد کاربرد روشهای غير مخرب در صنعت :

1- افزايش سود دهی 2- بالا بردن کيفيت توليد 3- افزايش ايمنی 4- شناخت فلز و تشخيص آن 5- جلوگيری از حوادث و مرگ و مير کارگردان 6- جلوگيری از اتلاف مواد و کاهش مواد زائد 7- جلوگيری از اتلاف نيروی انسان 8- جلوگيری از اتلاف وقت کارگاه 9- کاهش مخارج سرويس قطعه 10- آشکار نمودن مواد غيرطبيعی

شناخت فلز و تشخيص آن : اختلاف در ترکيب شيميايی و در عمليات حرارتی و تعيين خواص فيزيکی   

روشهای مختلف آزمايش غير مخرب:

الف) آزمايشهای چشمی ب) آزمايش های حرارتی آزمايشهای الکتريکی و مغناطيسی پ) روش الاستيک پ) آزمايشهای راديوگرافی (اشعه ايکس، اشعه گاما و اشعه نوترون) ت) آزمايشهای اولتراسونيک ث) روشهای نفوذی ج) روش تستی و فشاری

 

/ 1 نظر / 79 بازدید
جعفری

سلام و خسته نباشيد لطفا در صورت امكان جهت اطلاع دوستان عزيز و متخصص بهداشت حرفه اي و محيط زيست اين لينك را در وبلاگ خود قرار دهيد . قويترين نرم افزار ترسيم نمودارهاي ايزوسونيك ( هم تراز ) صدا بيش از يك ميليون ماده شيميائي در نرم افزار MSDS هزاران كتب الكترونيكي بسيار با ارزش ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست يك فرصت استثنائي براي مهندسين بهداشت حرفه اي هدف ما تنها براي ارتقاء سطح دانش عزيزاني است كه در عرصه توليد و صنعت براي كارگران زحمت كش ما مي كوشند . دست همه عزيزان زحمت كش را مي بوسيم . WWW.HSEBOOK.BLOGFA.COM كتب و نرم افزارهاي بسيار ارزشمند بهداشت حرفه اي و محيط زيست و .... با تشكر فراوان