علیرضا جعفری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا جعفری
آرشیو وبلاگ
      ايمنی و بهداشت حرفه ای ()
دستورالعمل ساخت و برپا نمودن اسکلت فلـزی و بتنـی نویسنده: علیرضا جعفری - ۱۳۸٧/۱٠/۱٧

1- هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی و نصب ستون ها ، تیرها ، تا زمانی که جوشکاری لازم انجام نگردیده و یا حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته نشده اند ، نباید کابل نگهدارنده جرثقیل را از آنها جدا نمود .
2- قبل از نصب تیرآهن برروی تیرآهن دیگر ، تیرآهن زیرین باید صددرصد پیچ ومهره و یاجوشکاری شده باشد .
3- برای بالا بردن تیرهای آهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی، نباید از زنجیر استفاده شود ، بلکه باید کابل های فلزی یا طناب های محکم و مناسب بکاربرده شود . همچنین برای جلوگیری از خمش بیش ازحد کابل فلزی ، باید چوب یا مواد مناسب دیگری در بین تیرآهن و کابل قرارداده شود .
4- تیرها و ستون ها ، باید بلافاصله پس از نصب و جوشکاری و یا پیچ و مهره شدن از نظراطمینان به انجام صحیح و کامل کار ، مورد بازدید قرارگیرند .
5- هنگام بالابردن تیرآهن و سایر اجزاء اسلکت فلزی بوسیله جرثقیل ، باید برای جلوگیری از نوسان شدید آنها و ایجاد حادثه ، بوسیله چند رشته طناب و به طور دستی ، حرکت آنها را کنترل نمود .
6- درمواقع بارندگی شدید یا وزش بادهای سخت و یا درمواردی که به علت ناکافی بودن روشنایی ، احتمال خطرحادثه افزایش می یابد ، باید از ادامه عملیات برپایی اسلکت فلزی جلوگیری بعمل آید .
7- تیرآهن ها و سایر اجزاء اسکلت فلـزی در هنگام نصب نباید آغشته به مـواد لغـزنده باشند .
8- هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی باید از ورود افـراد به داخل منطقه خطرجلوگیری بعمل آید .
9- جوشکاری الکتریکی اسکلت فلزی بوسیله داربست های آویزان که با کابل نگهداری می شوند ، مجاز نمی باشد .
10- کابل های دستگاه های جوشکاری الکتریکـی بایـد دارای پوشش عایـق مطمئن و بـدون زدگی باشند .
11- کلیه اجزاء قالب بتن و همچنین وسایلی از قبیل جک ها ، تیرها ، شمع ها و غیره که برای پایه گذاری ، شمع بنـدی و مهارکردن قالب ها مـورد استفاده قرار می گیرند ، باید واجد استحکام و مقاومت کافی باشند .
12- قالب بتن باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزاء قالب ، مهارها و غیره اطمینان حاصل شود تا درموقع بتن ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری بعمل آید .
13- درموقع برداشتن قالب بتن باید از گرفتن کامل بتن اطمینان حاصل گردد و ا حتیاط های لازم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بعمل آید .
14- درقسمتی که بتن ریخته می شود ، برای جلوگیری از سقوط چرخ دستی یا فرغون به محل بتن ریزی ، باید درکناره آن موانعی تعبیه گردد .
15- هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیرین انجام می شود ، نصب تیرآهن ، انجام کارهای بتنی و غیره درطبقات بالاتر درصورتی مجاز خواهد بود که سقف های مربوطه به طور کامل زده شده باشند .
16- دستگاه بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا درهنگام تمیز کردن دستگاه ، از بکار افتادن اتفاقی آن پیشگیری بعمل آید .
17- عملیات برپا نمودن اسکلت های فلزی و همچنین اجرای سازه های بتنی از قبیل قالب بندی ، آرماتوربندی ، ساخت و ریختن بتن درقالب ها باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود .

  نظرات ()
مطالب اخیر اطلاعیه ایمنی حفاری آشنایی با لوزی شناسایی خطر کلید محافظ جان انسان اطلاعیه ۱۳۸٧/۱۱/٥ کنترل صدا دستورالعمل ساخت و برپا نمودن اسکلت فلـزی و بتنـی دستورالعمل ایمنـی درحرفه طناب بندی Heat Stress
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من مهندس قلعه نوعی مهندس حسن غلامی حمید ایمانزاده فرد آقای مهندس داور اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب